1שנת המס
2פרטים אישיים
3זיכויים וניכויים
4הכנסות נוספות
5משכורות
6תוצאות
01.
שנת המס
יש ללחוץ על התשובה הנכונה עבורך
בחר את שנת המס עבורה תרצה להגיש את ההחזר:
המשך
1שנת המס
2פרטים אישיים
3זיכויים וניכויים
4הכנסות נוספות
5משכורות
6תוצאות
תמיד תוכלו בהמשך לבדוק את ההחזר המגיע לכם עבור שנים נוספות
Change to appliedChange to creatingChange application timeChange tax year to 2016Change tax year to 2017